دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
اهمیت واژگان در یادگیری و آموزش زبان فرانسه

امیر سُهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.74069.1166

چکیده
  یادگیری واژگان بخش مهمی از فرآیند یادگیری زبان فرانسه است، زیرا می توان از یادگیری واژگان به عنوان ساز و کاری نام برد که به انتقال دانش زبانی کمک می کند. و کسانی که با این موضوع آشنا هستند، به گونه ای بهتر و با دقت بیشتر می توانند افکار خود را بیان کرده و متون نوشته شده توسط آنها معنای کامل تری خواهد داشت. در طی سالها نحوه آموزش واژگان ...  بیشتر