دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
خلاقیت و نوآوری در آموزش ترجمه در دانشگاه های ایران

فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.54207.1085

چکیده
  این مقاله، که به مناسبت روز جهانی معلم زبان فرانسه در سال ۲۰۱۹ ارائه شد، نخست چالش‌های آموزش ترجمه در دانشگاه‌های ایران را به صورت اجمالی بررسی می‌کند و سپس به شرح اهمیت خلاقیت و نوآوری در آموزش ترجمه می‌پردازد. خلاقیت و نوآوری منحصر به آموزش ترجمه نیست و در تمام رشته‌ها به آن توجه می‌شود؛ در واقع نوآوری نیروی محرکه‌ی دانشگاه است ...  بیشتر