دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
دستکاری‏های مترجم در ترجمه متون ایدئولوژیک بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی. مورد مطالعاتی: علل گرایش به مادی‏گری

نصرت حجازی؛ محمد جهانیپور

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 152-180

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.46108.1048

چکیده
  با استناد به اصل بنیادین تحلیل گفتمان انتقادی فیرکلا و فاندایک که معنا را نه در محتوای آشکار متن، بلکه در لایه‏های پنهان و ضمنی گفتمان می‏بینند، این پژوهش به دنبال تحلیل دستکاری‏های گفتمان مترجم در نسخه فرانسوی متن فلسفی و ایدئولوژیک علل گرایش به مادیگری است. از این روی، این پژوهش در صدد یافتن نشانه‏های مستقیم و غیرمستقیمی ...  بیشتر