دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
ساختار کلام اضافی: مطالعه‌ی تطبیقی موندو و داستان های دیگر و دو ترجمه آن به فارسی

Nahid Djalili Marand

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1401، ، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.72539.1156

چکیده
  در مقاله حاضر ساختار کلام اضافی جمله، ویژگی‌های آن، جایگاه و نقش‌هایش در زبان فرانسه بررسی شده تا ببینیم آیا ساختار مورد نظردرزبان فارسی ویژگی‌های خود را حفظ می‌کند، آیا همان نقش ها را ایفا می‌کند و در همان جایگاه قرار می‌گیرد یا خیر. برای انجام این مطالعه‌ی تطبیقی کتاب موندو و داستان‌های دیگر، اثر لوکلزیو، و دو ترجمه‌ی فارسی ...  بیشتر