دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
امضای تفاهم نامه میان نشریه زبان پژوهی فرانسه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
تفاهم نامه ای میان نشریه زبان پژوهی فرانسه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در چارچوب همکاری های مشترک به امضا رسید https://aillf.com/تفاهم-نامه-ها/  

مطالعه بیشتر

شماره دوم نشریه زبان پژوهی فرانسه با ۱۲ مقاله پژوهشی به صورت الکترونیک منتشر شد
شماره دوم نشریه زبان پژوهی فرانسه با ۱۲ مقاله پژوهشی از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی به صورت الکترونیک منتشر شد

مطالعه بیشتر

شماره اول نشریه زبان پژوهی فرانسه با ۱۲ مقاله پژوهشی به صورت الکترونیک و کاغذی منتشر شد
شماره اول نشریه زبان پژوهی فرانسه با ۱۲ مقاله پژوهشی از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی به صورت الکترونیک و کاغذی منتشر شد 

مطالعه بیشتر

login