دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

گروه آموزشی مترجمی زبان فرانسه دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی  انتشار مجله تخصصی فرانسوی‌زبان «زبان‌پژوهی فرانسه» را از سال ۱۳۹۷ در دستور کار خود قرار داده است. مخاطبان این نشریه، علاوه بر مدرسان و پژوهشگران دانشگاهی، علاقه‌مندانی هستند که به مسائل و موضوعات زبان فرانسه می‌اندیشند.

این نشریه برای انتشار مقالات از نویسندگان هیچ هزینه ای دریافت نمیکند و کلیه هزینه انتشار نشریه از سوی دانشگاه علامه طباطبائی حمایت مالی میشود.

این نشریه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه منتشر می‌شود.