دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

گروه آموزشی مترجمی زبان فرانسه دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی  انتشار مجله تخصصی فرانسوی‌زبان «زبان‌پژوهی فرانسه» را از سال ۱۳۹۷ در دستور کار خود قرار داده است. مخاطبان این نشریه، علاوه بر مدرسان و پژوهشگران دانشگاهی، علاقه‌مندانی هستند که به مسائل و موضوعات زبان فرانسه می‌اندیشند.

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

این نشریه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه منتشر می‌شود.