دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

گروه آموزشی مترجمی زبان فرانسه دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی  انتشار مجله تخصصی فرانسوی‌زبان «زبان‌پژوهی فرانسه» را از سال ۱۳۹۷ در دستور کار خود قرار داده است. مخاطبان این نشریه، علاوه بر مدرسان و پژوهشگران دانشگاهی، علاقه‌مندانی هستند که به مسائل و موضوعات زبان فرانسه می‌اندیشند.

هدف نشریه، ترویج و گسترش پژوهش در حوزه زبان، ادبیات و آموزش زبان فرانسه و نیز موضوعات مرتبط با زبان‌شناسی و مطالعات ترجمه است. زبان‌پژوهی فرانسه امیدوار است بتواند مخاطبانی از طیف‌های بسیار گسترده و فراگیر را جلب کند.

یکی دیگر از اهداف نشریه، فراهم آوردن زمینة تبادل نظر برای پژوهشگران و متخصصانی است که در حوزة مسائل زبان فعالیت می‌کنند. امیدواریم تا بتوانیم به مدد این نشریه با متخصصان و پژوهشگران دانشگاه‌های معتبر جهان ارتباط برقرار کنیم و یافته‌ها و دیدگاه‌های نو را نشر دهیم.