دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
نویسندگان زن در بوته‌ی نقد، پذیرش ژرمن دو استال طی قرن نوزده

Maryam Sharif

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.73526.1163

چکیده
  دیگری‌سازی از زنان و زنان نویسنده طی قرن نوزدهم محصول نظریه پردازی‌های تمامی جریانات سیاسی در فرانسه است که علی‌رغم تفاوت در بنیانهای فکری در خصوص حضور زنان در سپهر عمومی با هم اتفاق نظر نظر دارند. جمهوریخواه، لیبرال، مشروطه خواه، سلطنت طلب، آنارشیست و حتی برخی جریان‌های سوسیالیست، همگی بر مبنای یک گفتمان شبه علمی، اخلاقی و سیاسی-اجتماعی ...  بیشتر