دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
مطالعه حالت بیمار گونه در ترز دسکیرو اثر فرانسوا موریاک از منظر روانکاوی فروید

ویدا امینی بدر؛ مجید یوسفی بهزادی؛ لیلا شوبیری

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.63026.1124

چکیده
  در این مقاله، هدف ما مطالعه روانکاوی زیگموند فروید در ترز دسکیرو اثر فرانسوا موریاک (1970-1885 ) است تا بتوانیم علت حالت بیمارگونه شخصیت ها را بعنوان یک محرک روانی مورد بررسی قرار دهیم. از خلال سه گانه (میل، من و فرامن) روانکاوی فروید نشان خواهیم داد که میل به انتقام در خاطرات گذشته شکل میگیرد. در این پژوهش، با تکیه بر روانکاوی فروید تلاش ...  بیشتر