دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
نقش تفسیری مترجم استندآپ‌کمدی‌های زیرنویس شده بر عملکرد خوانشی و پذیرش مخاطب

نصرت حجازی؛ فائزه طالبی بیدهندی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.69265.1147

چکیده
  چالش‌های ترجمه، آن هم ترجمه متون طنز در قالب دیداری-شنیداری، به‌ویژه در نوع خاصی از این متون یعنی زیرنویس‌ها، بسیار متعدد است. از یک طرف محدودیت‌های زمانی-حجمی برای خواندن زیرنویس‌ها و از طرفی استفاده از کنایات، استعارات و عبارات ضمنی یا واجد چندلایه‌گی معنایی که مشتمل بر نقد مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و «به خنده واداشتن ...  بیشتر