دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
جایگاه ارمنستان به ‏عنوان معبر سیاحان فرانسوی به‏ سوی سرزمین پارس در قرون 16 تا 18 میلادی

اسدالله محمدزاده

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1401، ، صفحه 70-82

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.71449.1152

چکیده
  در طول تاریخ جدید، به ویژه از قرن 16 تا 18، زمانی که سفر اروپاییان، از کشیشان گرفته تا نویسندگان و بازرگانان، به ایران رشد کرد، ارمنستان نیز به عنوان معبری در برنامة سفر این مسافران که بسیاری از آنها فرانسوی بودند، جایی پیدا کرد. با این حال، تعداد مسافرانی که از ارمنستان می‌گذرند، در مقایسه با تعداد کل مسافران اروپایی که وارد ایران شده‌اند، ...  بیشتر