دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
تحلیل مضامین "هویت یابی" و "خود کاوی" در آیین خود شناسی اثر موریس بارس

مجید یوسفی بهزادی؛ لنا زلینی؛ لیلا شوبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.72630.1158

چکیده
  در این مقاله، هدف ما مطالعه آیین خود شناسی موریس بارس ( 1923-1862) است تا بتوانیم مضامین " هویت یابی" و خودکاوی" را بعنوان معیاری مناسب جهت تشخیص من واقعی از من غیر واقعی مورد بررسی قرار دهیم. به بیان دیگر، سه گانه ی نویسنده فرانسوی ( زیر نظر اغیار، انسان آزاده و باغ برنیس) پایه گذار مطالعه ی نمادین است و شخصیت هایی همچون فیلیپ، سیمون ...  بیشتر