دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
تحلیل تقابلی املا در زبان فرانسه (آموزش زبان فرانسه در ایران)

الله شکر اسد اللهی

دوره 3، شماره 5 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.14587

چکیده
  آموزش زبان فرانسه در دانشگاه های ایران با مشکلات زیادی مواجه است که شاید یکی از آنها می تواند مشکلات مربوط به املای این زبان باشد. قطعا دانشجویان ایرانی در یادگیری زبان فرانسه ابتدا با مشکلات ساختاری زبان فرانسه مواجه می شوند و سپس مشکلات دیگری چون دستور زبان، آوا شناسی و غیره موانع جدی برای آنها ایجاد می نماید. در این مقاله سعی شده ...  بیشتر