دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
اصطلاحات در آگهی های تبلیغاتی : رویکرد توصیفی-آموزشی

أمحند عمودن

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22054/rlf.2018.29448.1017

چکیده
  درک اصطلاحات در آگهی های تبلیغاتی دشوار است زیرا به دلیل تغییراتی که در آن داده می شود اصطلاح پیچیده و غیر شفاف می گردد، به همین سبب آموزش آن در کلاس های زبان ضرورت می یابد. چنانچه برنامه آموزش اصطلاحات با تکیه بر پیکره های تبلیغاتی ارائه شود نیاز به مدرسان کار آزموده است زیرا کار بسیار دشواری است. این پژوهش که مبتنی بر روش شناسی آموزشی-اجتماعی ...  بیشتر