دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
موفقیت تحصیلی دانشجویان در ایران ترسیم پارادایم جدید در حوزه پژوهش‌های مربوط به آموزش زبان فرانسه

سعیده بوغیری؛ محمود رضا گشمردی؛ رویا لطافتی؛ پریوش صفا

دوره 3، شماره 6 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.72028.1155

چکیده
  بررسی موفقیت تحصیلی در سطح دانشگاهی پارادایم نسبتا تازه‌ای را در حوزه پژوهش‌های روان‌شناسی آموزش در دنیا تشکیل می‌دهد و کشورهای انگلیسی‌زبان، به خصوص ایالات متحده و کانادا در این قلمرو پیشرو هستند. مفهوم موفقیت تحصیلی تقریبا از دو دهه پیش در پژوهش‌های ایران نیز مطرح شده است. با این حال بیشتر این پژوهش‌ها به سطوح دبستان و دبیرستان ...  بیشتر