دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
نحو در عنوان‌های مطبوعاتی: مورد مجله‌ی تونسی «Le Temps»

رفیقه بن عبدالله

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 122-140

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.51118.1068

چکیده
  هدفِ این مقاله بررسی ویژگی‌های نحوی عناوین روزنامه‌ها که در متن جایگاهی ویژه دارند. آن‌ها راهبردهای زبانی بسیار خاصی را به‌کار می‌گیرند و کارکردهای گوناگونی دارند. عناوین مطبوعات توجه ما را به خود جلب می‌کنند و، به واسطه‌ی ویژگی‌های نحوی‌شان و اَشکال بازنمایی ‌ِخبرهایی که بیان می‌کنند، خواه از یک گفت‌وگوی خبری متمایز باشد، ...  بیشتر