دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد ، دانشگاه ورون – مدرسه عالی آموزش عملی- دانشگاه جنوا ، جنوا ، ایتالیا

10.22054/rlf.2021.12870

چکیده

این مقاله تحلیلی است از بقای متن‌های اساطیری در ادبیات فرانسه در قرن سیزدهم و چهاردهم. ازینرو، سه متن برای بازنمایی شیوه‌های گوناگون به‌کارگیری اساطیر در قرون وسطی در فرانسه و ایتالیا بررسی شده‌اند. متن نخست، رمان هکتور و هرکول، مدرن‌سازی  آن دسته از مطالب حماسی را نشان می‌دهد که مطابق با معیارهای رمان و شانسون د ژست صرف می‌شوند. رمان هکتور و هرکول، به اختصار، ارتباط اساطیر و دین مسیح را نشان می دهد که در متن دوم ، هون اوگرن، به‌خوبی شرح آن می‌رود. شانسون د ژست ماجراهای قهرمان مشهوری را بازگو می کند که شارل مارتل او را به جهنم می‌فرستد. سفر زیارتی او یادآور ماجراهای اولیس و قهرمانان عاشقانه‌های درباری است. علاوه بر این، هون اوگرن باور و بینش مسیحیت را با بقای متون اساطیری بسیار مرتبط می‌داند. نمونه آن اپیزود زنان دیابولیک است که شباهت زیادی به دوران سلطنت سیبیل آپنین دارد. آخرین متن، تاریخ باستان تا سزار، روایتی تاریخی است از روایت آفرینش آغاز می‌شود و تاریخ بشر تا دوران روم را بازگو می‌کند. تاریخ باستان تا سزار، پیش از همه با ساختارش متن مقدس را با تاریخ و اساطیر را با تواریخ درمی‌آمیزد. به این ترتیب، قهرمانان جنگ تروا هم می‌توانند، برای پیروزی درجنگ، به خدایان خود متوسل شوند و هم خود را مسیحی بنامند.  این سه نمونه‌ی متن ارائه‌شده نشان می‌دهد که چگونه قرون وسطی اساطیر را حفظ کرده و هر بار سعی در ارائه‌ی آن از منظر مسیحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Com Hercules, the proud jeiant": Mythology in French Literature in the 13th-14th Centuries

چکیده [English]

This contribution focuses on the analysis of the survival of mythological material in French literature of the thirteenth and fourteenth centuries. For this analysis, three texts have been chosen to represent different ways of using mythology in the Middle Ages, in France and in Italy. The first text, the novel of Hector and Hercules, highlights the modernization of epic materials, which are declined according to the canons of the roman and the chanson de geste. The roman of Hector and Hercules presents in nuce the contact between mythology and Christian religion, which is well explained in the second text, Huon of Auvergne. The chanson de geste recounts the adventures of the eponymous hero, who is sent to hell by Charles Martel. His pilgrimage is closely reminiscent of the adventures of Ulysses and the heroes of courtly romances. In addition, Huon of Auvergne closely associates the Christian conception with the survival of mythological material. An example of this is the episode of the diabolic women, which closely resembles the reign of the Sibyl of the Apennines.The last text is the Histoire Ancienne jusqu’à César, a historical narrative that starts from Genesis and tells the history of mankind up to the Roman era. Already in its structure, the Histoire Ancienne jusqu’à César combines the sacred text with history, mythology with chronicles. In this way, the heroes of the Trojan War can both invoke their gods for the victory of the war and call themselves Christians. Through the three examples presented, it will be shown how the Middle Ages preserved mythology, trying each time to propose it in a Christian perspective himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huon d'Auvergne
  • Hercules
  • Hector
  • Mythology
  • Ancient History
  • Religion
  • French literature
  • Middle Ages