دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه FLSH مراکش، دانشگاه القاضی عیاض، مراکش

10.22054/rlf.2021.55369.1095

چکیده

در این مقاله، ما روش‌ها و سبک های مصنوعات عاشقانه‌ای را که فلوبر در مادام بوواری، برای حل مشکل ناکافی‌بودن زبان و واقعیت به‌کار گرفته است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. روش‌های نوشتاری در گفتار هماییس را بررسی می‌کنیم. این مطالعه با استفاده از روش ژنتیکی سیر تحولات فلوبر را از طریق ویرایش دست‌نوشته‌های مختلف او را نشان می‌دهد. با مطالعه‌ی سبک این نویسنده، سعی می‌کنیم به پیش‌نویس‌هایی بپردازیم که وی چگونه سخن می‌گوید و با چه ابزارهای سبکی آن را ارائه می دهد. هماییس شخصیت بسیار مهمی در رمان است زیرا او نمونه‌ی بیان ناقص است، چیزی که نویسنده را در جستجوی سبک بی‌نقص و در مبارزه با مشکل «دیگ ترک‌خورده» گیج می‌کند. او مردی است که، نه برای برقراری ارتباط، بلکه برای متأثرکردن صحبت می‌کند و، اگرچه تکراری و ناقص است، اما سخن او به‌دنبال بیان همه‌چیز است. از طریق شخصیت هماییس و با استفاده از کلمات وی، داستان‌نویس قصد دارد زبان تعبیه‌شده در حماقت انسان را منهدم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Word of Homais and Stylistic Discoveries: Stylistic and Genetic Study

چکیده [English]

In this article, we aimed to analyze the stylistic procedures and the romantic artifices employed by Flaubert in Madame Bovary in order to solve the problem of the inadequacy of language and reality. We have studied these writing techniques in Homais speech. The contribution of this study lies in the application of the genetic method which makes it possible to follow the evolution of Flaubert's writing through the different editorial states of manuscripts. By studying the style of this nascent writer, we have tried to tap into the drafts how he represents this word and with what stylistic devices. Homais is a very important character in the novel because he embodies defective speech, that which confuses the writer in his quest for the perfect style and in his fight against the problem of the "cracked cauldron". He is a man who speaks not to communicate but to move and although redundant and incomplete, his speech seeks to say everything. Through the character of Homais and using his words, the novelist aims to subvert the language embedded in human stupidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stupidity
  • Flaubert
  • Homais
  • Speech
  • Style