دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز

چکیده

از دیرباز، سفر یک واقعیت فرهنگی است که از طریق آن انسان به یک دانش نسبی درباره‌ی دیگران و خود دست می‌یابد. مسافر به مناظر، آداب و رسوم و معماری بیش از خود بومی‌ها علاقه نشان می‌دهد. ثمره‌ی سفر بین میل به بیان صحت و سقم واقعیت و جذابیت های تخیل که آن را تغییر می دهند در نوسان است زیرا می خواهد بازتابی از جهان باشد. مطالعات تصاویر یا ایماگولوژی، تلفیقی از تاریخ ادبی، سیاسی و روانشناختی مردم است. این مسأله ما را به تحقیق درباره‌ی اثر پیر لوتی به نام مادام کریسانتم واداشت. هدف ما، ابتدا، دورنمای کلی از تصویرشناسی است. سپس، خواهیم دید که چگونه وی به راز و رمز ریشه‌های تاریخی ژاپنی‌ها و جنبه‌های روانشناختی از خلال رنگی  عاشقانه و شرح حال نفوذ می‌کند و در پایان بررسی می‌کنیم که آیا بین تصویری که این مسافر در سر می‌پرورانده و واقعیتی که با آن روبه‌رو شده فاصله‌ای وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Japon: from Image to Reality in Madame Chrysanthème by Pierre Loti

چکیده [English]

Traditionally, travel is a cultural fact through which man acquires some knowledge of others and of himself. The traveler is more interested in landscapes, customs and architecture than the indigenous people themselves. The fruits of the journey are torn between the desire for authenticity, because it wants to be a reflection of the world, and the seductions of fiction that change it. The studies of images or imagology are an amalgamation of the literary, political and psychological history of peoples. As a result, this concern led us to work on Madame Chrysanthème by Pierre Loti. In view of that, first of all, we have given a general overview on imagology. Then, we have seen how Loti unreal the mystery of the origins of the history of the Japanese and psychological exoticism, through which he stages an autobiographical amours color. Finally, we have attempted to demonstrate that is there a distance between the image sensed in the traveler’s head and the reality felt by the latter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pierre Loti
  • Madame Chrysanthème
  • Imagology
  • Japan
  • Marriage