دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نتونن آرتو از منتقدان سرسخت فرهنگ و تمدن غربی است. او از جامعۀ زمانه خود به‌ستوه آمده و به دنبال یافتن حقیقت در دل اسطوره‌های بنیادین و مکاتب باطنی است. او برای کشف راز معنویتی که از دست رفته می‌انگارد به اسطوره گرال علاقه‌مند می‌شود و جستجویی نمادین را برای ردیابی و تصاحب آن آغاز می‌کند. آرتو امیدوار است کشف این راز نه تنها گره از کلاف سردرگم زندگی‌اش که گویی دیگر راه به جایی نمی‌برد باز کند، بلکه راه رسیدن به تعبیری جدید از هنر را نیز به او نشان دهد. او در مسیر این اکتشاف به وضوح تحت تأثیر آرای رنه گنون، اندیشمند مطرح قرن خود در زمینۀ متافیزیک، سمبولیسم، باطنی‌گرایی و نقد دنیای مدرن است. تجزیه و تحلیل‌های متافیزیکی و کیهانی گنون از سمبل‌های آغازین و اسطوره‌های بنیادین، مسیر مکاشفۀ او را تا حد زیادی پیش رویش ترسیم می‌کند و به ما نیز کمک می‌کند تا در سایه‌ی این مباحث به بررسی ماهیت جستجوی گرال نزد آرتو بپردازیم. اما هدف این جستار فراتر از بررسی این ماهیت، پاسخ به این پرسش اصلی است که این هنرمند دیده‌ور و نویسنده‌ی عصیانگر ادبیات فرانسه چطور به نوبه‌ی خود به سیر تحول و روند پویش یک کهن افسانه‌ی فرهنگ غربی یا همان اسطوره‌ی گرال کمک کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Echoes of Myths and Esotericism in the Work of Antonin Artaud Existential Revivification of the Myth of the Grail

چکیده [English]

The work of Antonin Artaud is imbued with a mistrust of Western culture. He needs to distance himself from the society of his time and to draw his own truth from a founding myth that could recover the defect of his individual myth and allow him to access a new form of artistic expression. Thus he is led to take an interest in the Myth of the Grail and to look for traces of an eclipsed spirituality in the distant past. He was visibly interested in the theses of René Guénon, one of the indisputable figures of the intellectual history of the twentieth century whose books deal with metaphysics, symbolism, esotericism and criticism of the modern world, in whom he found a metaphysical explanation of the doctrine of the Grail and a cosmological explanation of the symbols of primordiality that interested him. Elements that marked the path of his quest and that will serve as a guideline for us to study the question of the quest for the Grail in Artaud, by putting it in echo with the ideas of Guénon, but above all to understand how he contributed in turn to the order of evolution of this founding myth in the history of the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • Grail
  • Esotericism
  • Antonin Artaud
  • René Guén