دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 گروه فرانسه، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ایران

3 Professeure assistante, Département de français Université Azad Islamique, Branche centrale de Téhéran, Téhéran, Iran

چکیده

در چارچوب مبادلات فرهنگی، عامل مهاجرت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال ادبیات و فرهنگ از زبانی به زبان دیگر شناخته شده است. بررسی ژرف تر این ابزار مهم نشان می دهد که نوشتار مهاجرت نتیجه کوشش های نویسنده ای است که اغلب برای انتقال داده های فرهنگی با ابزار مهاجرت، قهرمانانی را بر می گزیند؛ این قهرمانان همواره در باز آفرینی یک نقش نو در جامعه ی جدید دست دارند.
یکی از نویسندگان مهاجر ایرانی که نوشتار مهاجرانه اش خارج از این قاعده کلی قرار می گیرد گلی ترقی است. ما در پژوهش حاضر کوشیده ایم نشان دهیم چرا برغم آنکه نوشتار این نویسنده به عنوان نوشتاری مهاجرانه تلقی شده است، داستانهایی که وی در جهان ادبی خود آفریده است، پر از قهرمانانی است که خوش دارند نقش خود را در موطن خویش ایفا کنند بخصوص در شمیران محله قدیمی نویسنده که همواره غوغای دلپذیر شهری آشنا را حفظ کرده است و باغچه ای دارد که تجلی گاه خوابی است سبز.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Migrant literature through the contemporary reminiscence of Goli Taraghi

چکیده [English]

In the context of cultural transfers, the factor of migration is recognized as one of the main tools for transferring literature and culture from one language to another. A closer look at this important tool reveals that migrant writing is the result of the efforts of an author who often chooses heroes for cultural transitions through the tool of migration which are always involved in the recreation of a new role in a new society. One of the Iranian immigrant writers whose migrant writing finds its place outside this general rule is Goli Targhi. In the present study we try to show why, despite the fact that the writing of this author is considered as a migrant writing, the stories that she created in her fictional universe are filled with heroes who like to play their role in her native land, notably in the writer's old neighborhood which still retains the gentle clamor of a familiar city and Shemiran's garden, the setting for a green sleep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • migrant writing
  • France
  • Iran
  • Goli Taraghi