دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه زبان فرانسه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دکتری زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این پژوهش در پی بررسی استفاده از ChatGPT-4، یک ابزار هوش مصنوعی توسعه یافته توسط OpenAI، در تدریس زبان فرانسه است و بر روی بهبود چهار مهارت اصلی زبان (مهارت شنیداری، نوشتاری، مکالمه و درک مطلب) و همچنین آمادگی برای امتحانات تعیین سطح و آزمون ها متمرکز شده است. در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه ChatGPT-4 می تواند برای ایجاد گفتگوها برای درک شنیداری، تولید متن برای درک مطلب، ارائه نمونه هایی از متون برای مهارت نوشتن و ساختن سناریوها برای مهارت مکالمه، استفاده شود.ChatGPT-4  می تواند یک ابزار ارزشمند برای تدریس زبان فرانسه باشد که از فواید استفاره از آن می توان به تولید محتوا براساس سطح زبان آموزان و بهبود مهارت های زبانی آن ها اشاره کرد. علاوه بر این، ChatGPT-4  می تواند آزمون های تعیین سطح را نیز طرح کند. با این حال، نیاز به پژوهش های بیش تر برای بررسی اینکه چگونه این تکنولوژی ها می توانند مفید واقع شوند، وجود دارد. با این وجود که کاربرد ChatGPT-4 و سایر فناوری های هوش مصنوعی در تدریس زبان هنوز در مراحل اولیه است اما این ابزارها می توانند راه حل های هوشمندانه ای برای رفع موانع در تدریس زبان ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها