دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا تهران ایران

2 کارشناسی ارشد گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا تهران ایران

چکیده

دوزبانگی در بادبادک باز اولین اثر خالد حسینی، نویسنده افغانستانی الاصل انگلیسی زبان ، که برای مخاطب انگلیسی زبان نوشته شده از ویژگی خاصی برخوردار است. به این ترتیب که اگر چه نویسنده در روایتی به زبان انگلیسی کلمات و اصطلاحات فارسی را به کار می گیرد اما حال و هوا و فضای تک زبانه گویشوران فارسی زبان افغانستان را به خواننده القا میکند. ترجمه فارسی این اثر نیز منحصر به فرد است چرا که مترجم فارسی اثر باید متن را به زبان-فرهنگ اصلی نویسنده بازگرداند. سؤالی که مطرح می شود این است که چنین ترجمه ای که در آن مترجم به زبان مادری نویسنده صحبت می کند و بنابراین رابطه قدیمی  بین بیگانه و خودی معکوس می شود از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ برای بررسی این پدیده، ترجمه مهدی غبرایی را انتخاب کرده ایم که با استقبال خوانندگان ایرانی مواجه و به کرات تجدید چاپ شده است. مقابله و بررسی مثالها در ترجمه و اصل به ما نشان می‌دهد که مترجم برای بازگرداندن متن اصلی به مبدا خود یعنی زبان-فرهنگ افغانستانی، تغییراتی قابل توجه در متن اعمال و ترجمه ای معطوف به خواننده ارائه می کند که به عنوان تنها طرح وی محسوب می شود و کاملا به حق است و به این ترتیب اخلاق شناسی جدیدی را در ترجمه این نوع آثار ارائه می کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Translation of plurilingualism or return to origins? Thoughts on the Persian translation of The Kite Runner by Khaled Hosseini

چکیده [English]

In his first work, The Kite Runner, Khaled Hosseini, an English-speaking writer of Afghan origin, practices a singular bilingualism, the particularity of which lies in the use of Farsi within a narration in English, but which suggests a monolingual language space where speakers actually express themselves in Farsi. The Persian translation of this work is also singular, which must bring the text back to its original language-culture. The question that then arises is to know what can be the particularities of such a translation where the translator shares the mother language of the author and where the classic relationship between the Other and the Self is therefore reversed. To study this phenomenon, we have chosen the translation of Mehdi Gabraii which enjoys a favorable reception from Iranian readers. The analysis of the examples noted in the translation shows us that the translator makes modifications to the original which define another ethics in translation and which definitively prove that the repatriation and therefore the communication can be considered here as the only project of the translator, perceived as positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingualism
  • Khaled Hosseini
  • The Kites Runner
  • Mahdi Ghabraii
  • Repatriation strategy
  • translation