دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه الزهرا

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان فرانسه دانشگاه الزهرا

چکیده

این مقاله به مطالعه معادل گزینی در ترجمه می پردازد. در این راستا، بخش‌هایی از یک رمان بومی کانادایی ،کوکوم، و ترجمه آن به فارسی به عنوان پیکره پژوهش انتخاب شده است. در این اثر نویسنده زندگینامه مادربزرگ خود را روایت می کند. وی در بستر طبیعتی بکر صحنه هایی از دوران مختلف زندگی شخصیت‌های داستان را به تصویر می کشد. بدون شک این نوع نگارش مستلزم استفاده از زبان بلاغی است که در آن مقایسه، استعاره و جانبخشی جایگاه ویژه‌ای دارند. پژوهش بر محور این پرسش است : چگونه می‌توان ترجمه ای روان و زیبا برای خوانندگان فارسی‌زبان ارائه کرد و در عین حال ارزش های ادبی متن از جمله آرایه ها و جذابیت ناشی ازغرابت داستان را حفظ نمود؟ هنگام ترجمه این اثر، رویکرد ما گاه مبداء گرا و گاه مقصدگرا بوده و با تکیه بر مسئله معادل گزینی در ترجمه ، گاهی صوری، گاهی پویا، که توسط اوژن نیدا ارائه شده کوشیده ایم تا مفهوم مورد نظر نویسنده در در تمام موارد منعکس گردد. روش پژوهش در مقاله توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Equivalence in the translation of an indigenous literary work: Study of the Native American novel Kukum

چکیده [English]

This article examines the concept of equivalence in translation, the corpus of which constitutes extracts from an indigenous Canadian novel Kukum and their translations into Persian. The author of the work recounts the life of his great-grandmother. In this biography with the description of virgin nature as a backdrop, we have painted a beautiful picture of the scenes where different sections of the characters' lives take place. Certainly, this type of writing requires the use of rhetorical language in which comparison, metaphor and personification take a preponderant place. In order to transfer these figures of speech, we wondered about the modalities of rendering this literary register as faithfully as possible and of safeguarding the strangeness of the story without presenting a text that is understandable and pleasant to read for the Persian-speaking public. During the translation of the work, we navigate between two approaches: sourcing and targeting, relying on the concept of equivalence, sometimes formal, sometimes dynamic, put forward by Eugen Nida, to thus reflect the meaning of the author on all levels. As for the methodology, it is a descriptive and analytical study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equivalence
  • Eugen Nida
  • Indigenous literature
  • Kukum
  • translation