دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

شیوه نامه آماده سازی مقالات و شرایط مقالات ارسالی برای انتشار در مجله ی زبان پژوهی فرانسه

 مجله ی زبان پژوهی فرانسه (Recherches en langue française) دارای شرایط و خط مشی برای بررسی مقالات ارسالی است. از نویسندگان محترم تقاضا دارد با توجه و رعایت ضوابط زیر مجله را در بررسی سریع و دقیق مقالات همراهی کنند :

مجله ی زبان پژوهی فرانسه (Recherches en langue française) مجله ای فرانسه زبان است. با این همه نویسندگان می توانند با توجه به ملزومات موضوعی در مقاله ی خود از خط و نگارش زبان های دیگر به صورت محدود به شرط مرتبط بودن با موضوع مقاله خود استفاده کنند.

 مقاله می بایست درسه فایل جداگانه با پسوند (.doc  یا .docx) و این مشخصات ارسال شود:

1- فایل اول عنوان مقاله به همراه نام، مرتبه ی علمی و مشخصات تماس پدید آورنده/پدید آورندگان ارسال شود.

2- فایل دوم محتوی چکیده های به زبان های فارسی، فرانسه و انگلیسی (هر کدام حدود 150 کلمه) به همراه کلید واژگان (حداکثر 5 واژه) خواهد بود.

3-فایل سوم می بایست با دربرداشتن عنوان مقاله، چکیده ی سه زبانه و متن اصلی مقاله ارسال شود.

متن مقالات می بایست با قلم Times New Roman و اندازه ی 12 آماده سازی شود. عنوان مقاله با قلم درشت و اندازه ی 16 در ابتدای مقاله ذکر می شود. نام، مرتبه ی علمی و مشخصات تماس پدید آورنده/پدید آورندگان با قلم معمولی و اندازه ی 12 ارائه می شود.

مقالات ارسالی می بایست با در نظر گرفتن پی نوشتها و فهرست منابع و یادداشتها حجمی میان 5000 تا 7000 کلمه داشته باشد. در صورت وجود تصویر، جدول و نمودارصفحه بندی به گونه ای تنظیم شود که مجموع نوشته از 20 صفحه تجاوز نکند.

مقالات ارسالی می بایست دارای نوآوری و خلاقیت باشند، در هیچ مجله  و نشریه ی دیگری چاپ نشده و یا در دست بررسی نباشند و در خصوص پرسشی جدید نگاشته شوند. مقالات باید به ادبیات موضوع توجه وِیژه داشته و با در نظر گرفتن آنها سعی در پاسخ به پرسش پژوهش نمایند. مقدمه دارای توضیحاتی در خصوص پرسش های پژوهش، روش و رویکرد پژوهشی، فرضیه و پیشینه ی تحقیق خواهد بود. در بخش بحث و بررسی مولف سعی در پاسخ به سؤالات مطرح شده خواهد کرد و در بخش نتیجه گیری مقاله، مولف فرضیه ی خود را راستی آزمایی کرده، یافته های پژوهش خود را ارائه می کند و به ارائه ی راهکار می پردازد.

مجله ی زبان پژوهی فرانسه (Recherches en langue française) از نظام ارجاع دهی درون متنی پیروی می کند. مولفان محترم می توانند برای آشنایی با نحوه ی ارجاع درون متنی و نیز آماده سازی کتابنامه و فهرست منابع از پیوندهای زیر کمک بگیرند.

http://www.apastyle.org/

http://www.bib.umontreal.ca/lgb/endnote/fichiers/trouver-styles-bibliographies.htm

http://australe.upmc.fr/access/content/group/BUPMC_04/midi_biblio_11_zotero_3.pdf

 

ارزیابی مقالات

مقالات دربافت شده پس از احراز شرایط ذکر شده در بالا برای داوران ارسال می شوند.

نوع داوری به صورت بی نام وتوسط دو داور متخصص در حیطه ی موضوعی مقاله انجام می شود.

داوران علاوه بر ارزشیابی کیفی مقالات، می توانند راهبردهایی در جهت بهبود نگارش، پرداختن به موضوع، روش تحقیق و منابع مورد استفاده پیشنهاد کنند.

نقطه نظرات داوران بدون نام و نشان آنها برای مولف/مولفین مقاله فرستاده خواهد شد.

خواهشمند است حتما متن اصلی مقاله خود را بر روی مدل قابل دریافت از این فایل بچسبانید و این فایل را بدون افزودن نام و ایمیل  به عنوان فایل اصلی مقاله ارسال نمایید.

همچنین خواهشمند است فایل تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع را دریافت و پس از تکمیل و امضا به همراه مقاله خود بارگذاری نمایید.

 

 با سپاس از همکاری شما

نشریه زبان پژوهی فرانسه