دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال

سارا طباطبایی؛ آندیا عبایی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 201-236

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.59220.1113

چکیده
  نتونن آرتو از منتقدان سرسخت فرهنگ و تمدن غربی است. او از جامعۀ زمانه خود به‌ستوه آمده و به دنبال یافتن حقیقت در دل اسطوره‌های بنیادین و مکاتب باطنی است. او برای کشف راز معنویتی که از دست رفته می‌انگارد به اسطوره گرال علاقه‌مند می‌شود و جستجویی نمادین را برای ردیابی و تصاحب آن آغاز می‌کند. آرتو امیدوار است کشف این راز نه تنها گره از ...  بیشتر