دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
به سوی یک رویکرد عملی-عمومی در کلاس آموزش فرانسه زبان خارجی: مورد گزارش

نادیا رجدال؛ عمر عمودن

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 141-167

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.55841.1109

چکیده
  این مقاله آموزش/یادگیری زبان فرانسه به غیرفرانسه زبانان به‌مثابه‌ی  مهارت و بخشی از یک منطق اقدامی است. با توجه به فقدان یک روش تدریس مشخص در اتحادیه‌‌ی اروپا برای زبان‌ها (CEFR)، باید تأکید کنیم مهارت برقراری ارتباط کلامی وابسته به تسلط سبک‌های گفتمان است، زیرا ارتباط افراد جامعه از طریق انواع متن صورت می‌گیرد. در این پژوهش، ...  بیشتر