دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
بررسی بازترجمه‌های شازده کوچولو از طریق ترجمه یک عبارت، درک متفاوت یا بازگشت تأملی به اثر؟

مهناز رضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/rlf.2023.72915.1161

چکیده
  تمامی آثار آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسندۀ فرانسوی قرن بیستم، به فارسی ترجمه شده‌اند و شازده کوچولوی او تقریباً 70 بار در ایران ترجمه شده است. چاپ این کتاب هر سال افزایش می‌یابد و به طور متوسط با تیراژ 1000 تا 3000 نسخه به فروش می‌رسد. از این رو بررسی ترجمه‌ها و بازترجمه‌های این اثر به فارسی حائز اهمیت است. هدف این تحقیق پرداختن به بازترجمه‌های ...  بیشتر