دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال

سارا طباطبایی؛ آندیا عبایی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1400، ، صفحه 201-236

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.59220.1113

چکیده
  نتونن آرتو از منتقدان سرسخت فرهنگ و تمدن غربی است. او از جامعۀ زمانه خود به‌ستوه آمده و به دنبال یافتن حقیقت در دل اسطوره‌های بنیادین و مکاتب باطنی است. او برای کشف راز معنویتی که از دست رفته می‌انگارد به اسطوره گرال علاقه‌مند می‌شود و جستجویی نمادین را برای ردیابی و تصاحب آن آغاز می‌کند. آرتو امیدوار است کشف این راز نه تنها گره از ...  بیشتر

زشتی و نقص ظاهری در آثار کرتین دو تروا

آندیا عبایی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 61-79

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.40684.1037

چکیده
  مفاهیم زشت و زیبا جایگاه مهمی در پیکرنگاری مذهبی در قرون وسطی دارند. در واقع آنها بازنمایی تصویری از تضاد میان خوبی و بدی هستند. در همه ی بازنمایی های زشتی شاهد گسست و دوری از نمادپردازی قدسی هستیم، و همه آنها فقط در تضاد با الگوی الهی خود را نشان می دهند. کرتین دو تروا، نویسندۀ قرن دوازدهم تحت تآثیر همین طرز فکر قرار دارد. بر اساس این ...  بیشتر