دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
مطالعه‌ی نوشتار خودزیست‌نامه‌ی آندره ژید در «اگر دانه نمیرد» بر اساس مبانی خودزیست‌نگاری فیلیپ لوژون: تقابل، واقعیت و تناقض

مریم رفیع زاده؛ مجید یوسفی بهزادی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 185-205

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.51264.1075

چکیده
  مقاله‌ی حاضر بر آن است تا به مطالعه‌ی نوشتار خودزیست‌نامه‌ی آندره ژید (1951-1869) در  اگر دانه نمیرد بپردازد و تقابل بین تناقض و واقعیت را در اعترافات شخصی او آشکار سازد. در واقع، مبانی اتوبیوگرافی (خودزیست‌نگاری) فیلیپ لوژون به‌عنوان معیاری مناسب به‌کار گرفته می‌شود تا بازآفرینی تصویر خویش و خلق دوباره‌ی خود (آندره ژید) هدف ...  بیشتر