دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
چالش مربوط به آموزش بر اساس رویکردهای جامعه‌شناختی در چندزبانگی : تأثیر بازنمایی‌ها و زبان مرجع بر عملکرد نوشتاری

یوسف باشا

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 105-121

https://doi.org/10.22054/rlf.2020.51305.1078

چکیده
  در این مقاله، ما بر بازنمایی‌های که معلمان با ادغام زبان مرجع  انجام می‌دهند و تأثیر آن بر مهارت‌های نوشتاری دانش‌آموزان تمرکز می کنیم و نخست این پرسش را مطرح می‌کنیم: تأثیر بازنمایی‌ها و زبان مرجع بر مهارت نوشتن دانش‌آموزان چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، ما یک راهنمای نوشتن را برای دو کلاس با شیوه‌های مختلف زبانی- یک زبانه ...  بیشتر