دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فرانسه - دانشکده ادبیات و زبان های خارجه - دانشگاه الزهرا - تهران- ایران

چکیده

طاهر جاعوط، شاعر، نویسنده و خبرنگار الجزایری، در نوشته‌هایش، از خشونتی که از زمان استعمار تا پسااستعمار در کشورش پابرجامانده، سخن می‌گوید. پرسشی مهم که با توجه به نوشته‌هایش مطرح می‌شود این است که اثری که به‌طور طبیعی چندصدا است، در بزنگاه واقعیت و خیال قرار دارد، حوزه‌ها، زبان‌ها و اصطلاح‌های (کتبی و شفاهی) گوناگون را دربر می‌گیرد، تا چه اندازه از مشکلات خشونت، هویت، بینافرهنگی و زبانی پرده برمی‌دارد و هم‌زمان مخاطب را نیز جذب می کند. برای رسیدن به جمع‌بندی درباره‌ی ترسیم و نمایش خشونت در مجموعه آثار جاعوط، عمدتاً به سه اثر او  داروغه ها، مصادره شده، آخرین تابستان خرد، که در محدوده ی رمان و در رفت و آمد میان واقعیت و خیال هستند پرداخته‌ایم. با تکیه بر تحلیل گفتمان در رمان های مذکور به این نتیجه خواهیم رسید که جاعوط با برقراری پیوند میان محتوا و شکل خشونتی که الجزایر را به لرزه درآورده را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Staging of violence by Tahar Djaout

چکیده [English]

Tahar Djaout, Algerian author, poet and journalist, discusses in his writings the violence that persists in his country, from the arrival of the Colonizer to the postcolonial era. With Djaout, the question that arises is that the work which is naturally polyphonic, at the crossroads of the fictitious and factual, of a diversity of fields, languages and expressions (oral / written), to what extent clarifies the problems of violence, identity, interculturality, linguistics and at the same time attracts its interlocutor. To be able to arrive at a synthesis of the staging of violence in his work, we have mainly looked at three of his writings: The Vigils, The Expropriated and The Last Summer of Reason, which are rather within the framework of the novel, straddling the factual and the fictitious. By analyzing the aforementioned novels based on the discourse analysis method, we concluded that by associating the form with content, Djaout manages to show the violence that has been shaking his country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Djaout
  • The Expropriated
  • The Last Summer of Reason
  • The Watchers
  • violence