دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران -

چکیده

چکیده :
مقاله حاضر هدف دارد به مطالعه پیوند سیاسی میان رومن رولان (1944-1866) و ماهاتما گاندی (1869-1948) پرداخته و اهمیت "عدم خشونت" را به عنوان پایه و اساس هر صلح پایدار، نمایان سازد. بعلاوه، دو واژه متضاد خشونت (جنگ) و عدم خشونت (خرد) علاوه بر نزدیک کردن فرانسه به هند، رومن رولان و گاندی را بعنوان طلایه داران صلح و استقلال ملی معرفی می نماید. با تاثیر پذیری از گاندی، نویسنده فرانسوی اعتقاد دارد که باید تاکتیک عدم خشونت برای نجات بشریت بکار گرفته شود، زیرا بشریت بدلیل فقدان ایمان واقعی زایل شده است : شآن و وقار انسانی با ایمان الهی پیوند دارد. علاوه براین، انگیزه رومن رولان برای پذیرش روش گاندی در من الهی توجیع می گردد که با من شخصی در تضاد است. بنابراین تلاش خواهیم کرد اهمیت خرد در مبادلات اجتماعی-سیاسی میان این دو متفکر متعهد را نشان دهیم و در آنجا دلیل هر مبارزه فردی را مشخص نماییم.

کلیدواژه‌ها