دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته ارشد مترجمی، گروه فرانسه، دانشگاه الزهراء

چکیده

پابلو نرودا یکی از بزرگترین شاعران قرن بیستم است که آثار متعددی منتشر کرده است. آنچه او را از دیگر شاعران متمایز می‌سازد، تنوع موضوع در شعر و همچنین زبان ساده و شخصی‌ای است که در اشعار عاشقانه خود به کار می‌برد. در این مقاله، با توجه به نظریات هانری مشونیک، زبان شناس، شاعر و نظریه پرداز فرانسوی و به ویژه با توجه به دیدگاه وی در مورد حذفیات و اضافات، ترجمه‌های فرانسه و فارسی اثر صد غزل عاشقانه را به طور مفصل و با ذکر مثال مقایسه می‌کنیم. هدف این تحقیق، یافتن پاسخ به سؤالاتی در رابطه با امکان نزدیک کردن شکل و محتوی در ترجمه شعر به زبان اصلی است، چه بین دو زبان نزدیک چون اسپانیایی و فرانسه و چه بین دو زبان به ظاهر دوراز یکدیگر چون اسپانیایی و فارسی.

کلیدواژه‌ها