دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گلستان سعدی برای اولین بار در سال 1634 توسط آندره دوریر (André du Ryer) به زبان فرانسه ترجمه و چاپ شد. این ترجمه نقطه عطفی در تاریخ تبادلات فرهنگی میان ایران و فرانسه به شمار می-رود. لذا، اولین ترجمه یک شاهکار ادبی فارسی به فرانسه بسیار مهم است چرا که سبب شناساندن سعدی و گلستان نه تنها در فرانسه بلکه در دنیای غرب شد. به عبارت دیگر، این ترجمه سرآغاز آشنایی غربیان با شعر فارسی بود. با این حال، با خوانش دقیق ترجمه گلستان، که عنوان فرانسوی امپراتوری گلها (l’Empire des Roses) برای آن انتخاب شده، متوجه می‌شویم که این ترجمه ترجمه کاملی از گلستان سعدی نیست و نیز اشتباهات و غلط‌های فاحش و بسیاری در آن وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی معایب این ترجمه است، معایبی چون: یکنواختی لحن ( متن ترجمه فاقد ویژگی‌های ظاهری متن مبدا است)، اضافات، حذفیات و اصلاحات ناموجه ( به ویژه مواردی که باعث تحریف و گاه نقض افکار سعدی شده است)، و نیز برداشت‌های نادرست که نمونه‌های آن در این ترجمه کم نیست.

کلیدواژه‌ها