دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه
مقاله پژوهشی
تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی

سیده الهه سیادت زنجانی؛ مجید یوسفی بهزادی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.50730.1058

چکیده
  مقاله حاضر در نظر دارد به مطالعه مائده های زمینی آندره ژید (1951-1869) با بهره گیری از روش تحلیلی پی یربرونول Pierre Brunel) (، قانون ظهور و قانون انعطاف پذیری پرداخته و اهمیت تاثیر گذاری سعدی (1292-1213) را در ارتباط میان "خویش" و " دیگری" نمایان سازد. بعلاوه "خرد " و " اخلاقیات" برای کشف دیگرگرایی مجذوب که در تصویر شاعر ایرانی دیده شده است، مهم تلقی می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش pendant que" در حالیکه " در تفسیر زمان یا علی گفتمان

عبدالله ترویت

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.55609.1102

چکیده
  در این مقاله به بررسی ارزش معنایی و ارجاعیpendant que  پرداخته می شود. با در نظر گرفتن پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه و مقابله آن با مشاهدات و داده های تایید شده می کوشیم تا ابعاد دیگری از نقش این نشانگر گفتمانی را مشخص کنیم.این پزوهش بر پایه" نظریه بازنمایی گفتمان بخش بندی"انجام گرفته است.این رویکرد با توجه به ابعاد گوناگون و مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت

سحر عزیزی؛ مریم صعودی پور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.59116.1112

چکیده
  استفاده موثر از تکنیک های داستان نویسی منجر به خلق آثار موفقی در زمینه ادبیات داستانی معمایی شده است. در میان نویسندگان بزرگ در این زمینه ، طاهار بن جلون جایگاه بسیار بحث برانگیزی دارد.این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی در پی شناسایی تاثیر به کار گیری فنون روایی در رمان فرزند خاک اثر طاهار بن جلون است تا با تکیه بر تمهیدات روائی ژنت به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شعر مدرن در برابر سیر تاریخی ا شعارآفریقایی :نگاهی به "اعماق روح من" اثر اوکاره کوادیو

کنان روژه لانگی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.59881.1115

چکیده
  تاریخ شعر مدرن سیاه پوست آفریقایی از گذشته تا امروز مدت ها بر کلیشه های ایدئولوژیک و زیبایی شناختی ارائه شده از جانب نویسندگان و منتقدان استوار است.برای طرح موضوعاتی چون آزادی، مبارزه با نژادپرستی، غارت از انواع گوناگون، جستجوی هویت، نیاز بازگشت به سنت های شفاهی همواره احساس می شد. به هر ترتیب این زیبایی شناسی شفاهی تقریبا در طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نشانه-معنا شناختی جایگاه من و تو در گفته پردازی شاعرانه و عرفانی منصور حلاج

مرضیه اطهاری نیک عزم

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.62478.1121

چکیده
  در این مقاله، به ویژگیهای گفته پردازی در گفتمان منصور حلاج یکی از عرفای ایرانی پرداخته ایم. ما سعی کردیم نشان دهیم که گفته پرداز به صورت دوگانه (من/تو) در اشعار ظاهر می گردد. ابیات حلاج در واقع نثر مسج و شطحیاتی هستند که در آن ها معنا از سطح عادی و ظاهری فراتر می رود. همانند انا الحق. مسئله همواره استعلای من است. در گفته پردازی، فاعل "تو" ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هوش هیجانی، تعدیل کننده تاثیرهوش چندگانه بر یادگیری زبان فرانسه. مورد مطالعه: دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه تبریز

رکسانا غلام زاده علم؛ محسن آسیب پور

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.63001.1123

چکیده
  این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر تعدیل کننده هوش هیجانی بر رابطه بین هوش چندگانه و یادگیری زبان فرانسه است. در اینجا برآنیم تا نشان دهیم چگونه هوش هیجانی با مدیریت احساسات و انگیزه فراگیران، بر روند یادگیری زبان فرانسه تأثیر می گذارد. با تکیه بر مدل هوش چندگانه گاردنر (1997) و همچنین نظریه گولمن (2000) در مورد هوش هیجانی، این فرضیه را مطرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته

لیلا شوبیری؛ عبدالرضا خاکباش

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2021.63125.1125

چکیده
  در متدهای آموزشی قبل از رویکرد کنشی، به ویژه در رویکرد ارتباطی، تنها چهار مهارت وجود داشت: درک شفاهی/نوشتاری و تولید شفاهی/نوشتاری. از زمان روی کار آمدن رویکرد کنشی و خصوصاً پس از نگارش کتاب چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها (CECRL) در سال 2001، توانش تولید شفاهی به دو بخش تقسیم شد: تولید شفاهی «تعاملی» و تولید شفاهی «پیوسته». ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش نماد فرهنگی در تحریف دریافت ماجراهای تن‌تن در ایران: مورد طوطی

پانیذ فلاحی؛ فاطمه خان محمدی؛ بهزاد هاشمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.63271.1127

چکیده
  از زمان انتشار اولین ترجمه‌های کتاب ماجراهای تن‌تن به فارسی، خوانندگان ایرانی همواره استقبال گرم و استثنایی نسبت به آنها نشان داده‌اند. برای درک علت این امر، باید نقش خوانندگان را در فرآیند تولید معنا و به طور کلی نقش جامعه‌ای که آن محصول فرهنگی خارجی را از دیدگاه خود رمزگشایی می‌کند، تحلیل کنیم. از این منظر، شخصیت‌های ادبی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فعل: مشکلات معنایی-واژگانی در ترجمه

ناهید جلیلی مرندی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.63792.1129

چکیده
  فعل به عنوان هسته جمله موضوع این مقاله است و برای محدود کردن دامنه آن چهار گروه از افعال در زبان فرانسه مانند افعال بیانی، مترادف ها، افعالی که با پیشوند ساخته می شوند و افعال چند معنایی انتخاب شده اند تا از نظر معنایی-واژگانی در ترجمه فارسی به فرانسه مورد مطالعه قرار گیرند. هدف پژوهش بررسی راهکارهایی برای یافتن معادل مناسب برای هر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو

محمدرضا خدیور؛ محمد زیار

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.63987.1130

چکیده
  یکی از عناصر داستان و روایت که نقش اساسی در آثار نویسندگان واقع‌گرا دارد،"توصیف" است.نویسندگان مکتب رئالیسم بر این عقیده‌اند که بیان و توصیفِ هر چه بیشترِ جزئیات، "تأثیر واقعیت" موجود در متن را تقویت می‌کند. بنابراین "توصیف‌ها" نقش مهم و کاربردی در به تصویر کشیدن محیط‌ها ، حقایق و بازنمایی وقایع بر عهده دارند.رمان‌های به اصطلاح "واقع‌گرایانه" ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت»)

رؤیا خلاصی؛ مرجان فرجاه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.64331.1131

چکیده
  این مسئله که زبان فرانسوی برخلاف زبان فارسی دارای جنس دستوری است، ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص فارسی به فرانسوی را با چالش‌هایی روبرو می‌سازد. در مطالعۀ حاضر قصد داریم مطابقۀ ضمایر فاعلی سوم شخص را در ترجمۀ فارسی-فرانسۀ مترجم آنلاین گوگل از 50 گزیدۀ مأخوذ از مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت را که به کوشش محمد بهارلو (1372) گزین و گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ترجمه و تکثر زبانی : بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین اثر گیوم موسو

مینا مظهری؛ پانته آ سید رحمن

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400

https://doi.org/10.22054/rlf.2022.65798.1134

چکیده
  تکثر زبانی یک متن ادبی، ترجمه را در مقابل مسئله ای بنیادین قرار می دهد: بازتاب دادن این تکثر زبانی درترجمه و یا حذف آن از متن با هدف تولید متنی کاملا یکدست .در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با مطالعه رمان های دختری از بروکلین و‌ چون دوستت دارم‌ اثر گیوم ‌موسو، نویسنده معاصر فرانسوی، به بررسی کارکرد و نمود تکثر زبانی در ادبیات و نیز چگونگی ...  بیشتر