دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

آ

 • آخرین تابستان خرد نمایش خشونت نزد طاهر جاعوط [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 95-117]

 • آسیب رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 119-140]

 • آفرینش پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • آنتونن آرتو انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 201-236]

ا

 • اِتکین ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]

 • ادبیات فرانسه اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

 • ازدواج ژاپن: از خیال تا واقعیت در مادام کریسانتم از پیر لوتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 325-351]

 • اساطیر اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

 • استراتژی شروع و پایان تعاملات در موقعیت های مجادله آمیز: راهکارها و چالش ها در واقعیت و در داستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 261-293]

 • استراتژی‌های یادگیری فراشناختی کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • اسطوره انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 201-236]

 • اشیاء توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • ایماگولوژی ژاپن: از خیال تا واقعیت در مادام کریسانتم از پیر لوتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 325-351]

 • انواع گفتمان به سوی یک رویکرد عملی-عمومی در کلاس آموزش فرانسه زبان خارجی: مورد گزارش [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 141-167]

ب

 • بازآفرینش ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]

 • باطنی‌گرایی انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 201-236]

پ

 • پایان شروع و پایان تعاملات در موقعیت های مجادله آمیز: راهکارها و چالش ها در واقعیت و در داستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 261-293]

 • پاراتوپی پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • پذیرش ادبی تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • پیر لوتی ژاپن: از خیال تا واقعیت در مادام کریسانتم از پیر لوتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 325-351]

ت

 • تاثیر تعدیل گر هوش هیجانی، تعدیل کننده تاثیرهوش چندگانه بر یادگیری زبان فرانسه. مورد مطالعه: دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • تاریخ باستان اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

 • تبعید پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • ترجمه ترجمه و تکثر زبانی : بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین اثر گیوم موسو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • ترجمه بینانشانه‌ای ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 5-44]

 • ترجمه‌ی دیداری-شنیداری ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 5-44]

 • ترجمۀ ماشینی بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت») [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • تعامل شروع و پایان تعاملات در موقعیت های مجادله آمیز: راهکارها و چالش ها در واقعیت و در داستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 261-293]

 • تعدد راویان بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • تعدد زوایای دید بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • تفسیر ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]

 • تکثر زبانی ترجمه و تکثر زبانی : بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین اثر گیوم موسو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • توانش زبانی کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • توصیف توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • توصیه‌های آموزشی به سوی یک رویکرد عملی-عمومی در کلاس آموزش فرانسه زبان خارجی: مورد گزارش [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 141-167]

 • تولید شفاهی پیوسته کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته [دوره 2، شماره 4، 1400]

ج

 • جاعوط نمایش خشونت نزد طاهر جاعوط [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 95-117]

 • جنگ رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 119-140]

چ

 • چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • چشم انداز کنش به سوی یک رویکرد عملی-عمومی در کلاس آموزش فرانسه زبان خارجی: مورد گزارش [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 141-167]

 • چند -وجهی ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 5-44]

ح

 • حقیقت سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 237-260]

 • حکایت تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • حلاج بررسی نشانه-معنا شناختی جایگاه من و تو در گفته پردازی شاعرانه و عرفانی منصور حلاج [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • حماقت کلام هماییس و اعجاز سبک‌شناسی: مطالعه سبک و ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-199]

خ

 • خشونت نمایش خشونت نزد طاهر جاعوط [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 95-117]

د

 • داروغه‌ها نمایش خشونت نزد طاهر جاعوط [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 95-117]

 • دیجیتالی‌شدن ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 5-44]

 • در حالیکه نقش pendant que" در حالیکه " در تفسیر زمان یا علی گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • دیگر گرایی تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • دین اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

ر

 • راهکارهای نگارش زیرنویس ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 5-44]

 • رسانه‌ها ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 5-44]

 • رمان ترجمه و تکثر زبانی : بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین اثر گیوم موسو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • ریمون فدرمن سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 237-260]

 • رنج رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 119-140]

 • رنه گنون انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 201-236]

 • روایت رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 119-140]

 • رویکرد کنشی کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته [دوره 2، شماره 4، 1400]

ز

 • زمان پریشی بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 2، شماره 4، 1400]

ژ

 • ژاپن ژاپن: از خیال تا واقعیت در مادام کریسانتم از پیر لوتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 325-351]

 • ژید تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • ژرار ژنت بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 2، شماره 4، 1400]

س

 • سبک کلام هماییس و اعجاز سبک‌شناسی: مطالعه سبک و ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-199]

 • سرگردانی پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • سعدی تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • سفر پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • سورفیکسیون (فراتخیل) سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 237-260]

ش

 • شخصیت توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • شروع شروع و پایان تعاملات در موقعیت های مجادله آمیز: راهکارها و چالش ها در واقعیت و در داستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 261-293]

ص

 • صادق هدایت بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت») [دوره 2، شماره 4، 1400]

ض

 • ضمایر فاعلی بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت») [دوره 2، شماره 4، 1400]

ط

ع

 • عرفان ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]

 • عرفان بررسی نشانه-معنا شناختی جایگاه من و تو در گفته پردازی شاعرانه و عرفانی منصور حلاج [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • عطار ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]

ف

 • فساد شروع و پایان تعاملات در موقعیت های مجادله آمیز: راهکارها و چالش ها در واقعیت و در داستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 261-293]

 • فضا پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • فیکسیون سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 237-260]

 • فلوبر کلام هماییس و اعجاز سبک‌شناسی: مطالعه سبک و ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-199]

ق

 • قرون وسطی اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

ک

 • کنو توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

گ

 • گرال انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 201-236]

 • گزارش به سوی یک رویکرد عملی-عمومی در کلاس آموزش فرانسه زبان خارجی: مورد گزارش [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 141-167]

 • گفتار کلام هماییس و اعجاز سبک‌شناسی: مطالعه سبک و ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-199]

 • گفته پردازی بررسی نشانه-معنا شناختی جایگاه من و تو در گفته پردازی شاعرانه و عرفانی منصور حلاج [دوره 2، شماره 4، 1400]

م

 • مادام کریسانتم ژاپن: از خیال تا واقعیت در مادام کریسانتم از پیر لوتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 325-351]

 • مترجم آنلاین گوگل بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت») [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • مصادره‌شده نمایش خشونت نزد طاهر جاعوط [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 95-117]

 • مکان پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • من/تو بررسی نشانه-معنا شناختی جایگاه من و تو در گفته پردازی شاعرانه و عرفانی منصور حلاج [دوره 2، شماره 4، 1400]

ن

 • نشانه‌شناسی احساسات رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 119-140]

 • نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت») [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • نقیضه توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

و

 • واقعیت سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 237-260]

 • واقع‌گرا توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

ه

 • هرکول اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

 • هکتور اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

 • هماییس کلام هماییس و اعجاز سبک‌شناسی: مطالعه سبک و ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-199]

 • هویت پاراتوپی و چالش‌های آفرینش ادبی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 295-323]

 • هوش چندگانه هوش هیجانی، تعدیل کننده تاثیرهوش چندگانه بر یادگیری زبان فرانسه. مورد مطالعه: دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • هوش هیجانی هوش هیجانی، تعدیل کننده تاثیرهوش چندگانه بر یادگیری زبان فرانسه. مورد مطالعه: دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • هون اوگرن اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

ی

 • یادگیری زبان فرانسه هوش هیجانی، تعدیل کننده تاثیرهوش چندگانه بر یادگیری زبان فرانسه. مورد مطالعه: دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 4، 1400]

login