دریافت مقاله پژوهشی در زبان پژوهی فرانسه

آ

 • آسیب پور، محسن هوش هیجانی، تعدیل کننده تاثیرهوش چندگانه بر یادگیری زبان فرانسه. مورد مطالعه: دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 4، 1400]

ا

 • احمدی، معصومه ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]

 • اژدری، صفورا ترجمه شعر عرفانی در قالب «بازآفرینی و تفسیر»: بررسی یک ترجمه فرانسوی از منطق الطیر [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]

 • استادپور، پویا رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 119-140]

 • اسفندی، اسفندیار سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 237-260]

 • اطهاری نیک عزم، مرضیه بررسی نشانه-معنا شناختی جایگاه من و تو در گفته پردازی شاعرانه و عرفانی منصور حلاج [دوره 2، شماره 4، 1400]

ت

 • ترویت، عبدالله نقش pendant que" در حالیکه " در تفسیر زمان یا علی گفتمان [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • توانا، الهام سورفیکسیونِ (فراتخیل) فدرمن: مسئله‏ی تخیل یا حقیقت؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 237-260]

 • تیو بابنا، ژیلبر ویلی شروع و پایان تعاملات در موقعیت های مجادله آمیز: راهکارها و چالش ها در واقعیت و در داستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 261-293]

ج

چ

خ

 • خاکباش، عبدالرضا کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • خان محمدی، فاطمه نقش نماد فرهنگی در تحریف دریافت ماجراهای تن‌تن در ایران: مورد طوطی [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • خدیور، محمدرضا توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • خلاصی، رؤیا بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت») [دوره 2، شماره 4، 1400]

ر

 • رجدال، نادیا به سوی یک رویکرد عملی-عمومی در کلاس آموزش فرانسه زبان خارجی: مورد گزارش [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 141-167]

ز

 • زیار، محمد توصیف واقع گرایانه بکار رفته در هرزه‌گیاه و گل های آبی اثر ریمون کنو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • زاهدی، طاهره ژاپن: از خیال تا واقعیت در مادام کریسانتم از پیر لوتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 325-351]

س

 • سیادت زنجانی، سیده الهه تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • سید رحمن، پانته آ ترجمه و تکثر زبانی : بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین اثر گیوم موسو [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • سوسو، مولای یوسف کلام هماییس و اعجاز سبک‌شناسی: مطالعه سبک و ژنتیک [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-199]

ش

 • شاهوردیانی، ناهید رنج، جنگ و نشانه‌معناشناسی احساسات [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 119-140]

 • شوبیری، لیلا کاربرد استراتژی‌های فراشناختی در مهارت تولید شفاهی پیوسته [دوره 2، شماره 4، 1400]

ص

 • صعودی پور، مریم بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 2، شماره 4، 1400]

ط

 • طباطبایی، سارا انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 201-236]

ع

 • عبایی، آندیا انعکاس اسطوره و باطنی‌گرایی در آثار آنتونن آرتو احیای اگزیستانسیال اسطوره گرال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 201-236]

 • عزیزی، سحر بررسی روایت در رمان فرزند خاک طاهار بن جلون از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • عمودن، عمر به سوی یک رویکرد عملی-عمومی در کلاس آموزش فرانسه زبان خارجی: مورد گزارش [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 141-167]

غ

 • غلام زاده علم، رکسانا هوش هیجانی، تعدیل کننده تاثیرهوش چندگانه بر یادگیری زبان فرانسه. مورد مطالعه: دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه تبریز [دوره 2، شماره 4، 1400]

ف

 • فرجاه، مرجان بررسی تحلیلی ترجمۀ ماشینی ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد از فارسی به فرانسوی توسط مترجم آنلاین گوگل با استناد به نظریۀ مرجع‌گزینی نوآم چامسکی (مورد مطالعه: «مجموعه‌ای از آثار صادق هدایت») [دوره 2، شماره 4، 1400]

 • فلاحی، پانیذ نقش نماد فرهنگی در تحریف دریافت ماجراهای تن‌تن در ایران: مورد طوطی [دوره 2، شماره 4، 1400]

گ

 • گامبیه، ایو ترجمه، ترجمه‌ی (بازنمایی) چند وجهی و ترجمه‌ی دیداری-شنیداری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 5-44]

 • گواریگلیا، فدریکو اساطیر در ادبیات فرانسه در قرن ۱۳ و ۱۴ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-74]

ل

 • لانگی، کنان روژه شعر مدرن در برابر سیر تاریخی ا شعارآفریقایی :نگاهی به "اعماق روح من" اثر اوکاره کوادیو [دوره 2، شماره 4، 1400]

م

 • مظهری، مینا ترجمه و تکثر زبانی : بررسی چون دوستت دارم و دختری از بروکلین اثر گیوم موسو [دوره 2، شماره 4، 1400]

و

ه

 • هاشمی، بهزاد نقش نماد فرهنگی در تحریف دریافت ماجراهای تن‌تن در ایران: مورد طوطی [دوره 2، شماره 4، 1400]

ی

 • یوسفی بهزادی، مجید تاثیر پذیری آندره ژید از سعدی : ازدیگرگرایی مجذوب تا پذیرش عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1400]

login